Katechizm Rzymski o małżeństwie: (3) Określenie rzeczowe małżeństwa.


marriage rosso

Rzeczowa definicja małżeństwa naszpikowana jest terminami prawniczymi i kanonicznymi, które tutaj pominiemy. Małżeństwo jest tedy pactio, czyli zewnętrzną przysięgą lub paktem, odbywającym się pomiędzy osobami prawnie do tego zdolnymi, mającym miejsce poprzez zgodę (consensus) małżeńską, która jest dopełniona połączeniem ciał (copula), to jest aktem małżeńskim. Małżeństwo to pactio martialis, czyli umowa małżeństwa, czyli dotycząca małżeństwa, a nie kupna samochodu. Dużo tutaj prawa, mało teologii, ale porządek musi być, bo inaczej mamy Amoris laetitia. Minimalny wiek zawarcia małżeństwa do 12 lat dla kobiety, a 14 dla mężczyzny, ale wiek miminalny to jeszcze nie wiek obowiązkowy. Niejedna święta wyszła tak wcześnie za mąż, żeniono się wcześnie, by oszczędzić sobie problemów wieku dojrzewania i może dobrze.

Dokument5(2)Dokument6(5)

Reklamy

7 uwag do wpisu “Katechizm Rzymski o małżeństwie: (3) Określenie rzeczowe małżeństwa.

 1. Zgodnie z zasadą Stolica Apostolska jest Państwem-Stroną Konwencji Praw Dziecka ONZ art.1 i art.2, art.41 zostanie podciągnięta do odpowiedzialności przez OHCHR Radę Praw Człowieka za brak odpowiedzialności zmian legislacyjnych wzywających do naruszenia dyskryminacji za wiek i płeć z powodu prawa kanonicznego art.1083 par.1 oraz Rzeczpospolita Polska jest Państwem-Stroną Konwencji Praw Dziecka ONZ art.1, art.2 oraz art.41 ale także Państwem-Stroną Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet art.5 i art.16 również zostanie podciągnięta do odpowiedzialności przez OHCHR Radę Praw Człowieka.

  https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/7829/druk/187.pdf

  „Sprecyzowana w k.r.o. możliwość wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat szesnaście, a brak takiej regulacji w odniesieniu do mężczyzny, może być oceniana jako dyskryminująca ze względu na płeć oraz naruszająca prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Regulacja ta faktyczne ustala różny wiek uprawniający do zawarcia związku małżeńskiego dla kobiet i mężczyzn.”

  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6260,1.html
  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6354,1.html
  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6413,1.html
  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6467,1.html

  „Natomiast wyniki badań empirycznych (przeprowadzonych także przez studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) dowodzą, że w praktyce sądy rzadko odmawiają zezwolenia na wcześniejsze zawarcie małżeństwa, zadowalając się niemal każdym powodem przedstawionym przez zainteresowanych.” str.90 Jerzy Strzebińczyk
  „Prawo Rodzinne”
  https://books.google.pl/books?id=tahSAwAAQBAJ&pg=PA90

  U.S. Embassy Raport HRR (Tylko pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta):
  „Wczesne lub przymusowe małżeństwa:
  obowiązująca w kraju minimalna granica wieku do zawarcia związku małżeńskiego w przypadku kobiet i mężczyzn to 18 lat, chociaż w pewnych okolicznościach sąd opiekuńczy może udzielić zgody na małżeństwo dziewczętom w wieku od 16 lat. W 2013 r. do sądów wpłynęły 532 wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa przez dziewczęta w wieku od 16 do 18 lat. Sądy wydały 527 decyzji, które dotyczyły 380 dziewcząt. W 2012 r. liczba wniosków wynosiła 559, a sądy wydały 415 decyzji, które dotyczyły 395 dziewcząt”
  https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/2015/12/hrr_polska.pdf

  POSIEDZENIE WIDEOKONFERENCJI ONZ na temat wczesnych małżeństw (dotyczy także Polski)
  http://webtv.un.org/watch/ahrc24l.34rev.1-vote-item3-37th-meeting-24th-regular-session-human-rights-council/2698995716001

  ROZPORZĄDZENIA MIĘDZYNARODOWE!

  Preventing and eliminating child, early and forced marriage A/HRC/26/22

  http://www.violenceisnotourculture.org/sites/default/files/A-HRC-26-22_en_0.doc

  Introduction on Draft Resolution L34 Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps (Sierra Leone) – dotyczy Polski
  http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/10/HRC-resolution-Sept-2013-Intro-statement-by-Sierra-Leone.pdf

  Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps – dotyczy Europy, w tym Polski
  http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/10/HRC-resolution-on-child-early-and-forced-marriage-ENG.pdf

  Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2014 A/RES/69/156
  69/156. Child, early and forced marriage
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/156

  MIĘDZYNARODOWE REKOMENDACJE ONZ CEDAW I CRC (Konwencja sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i Konwencja Praw Dziecka
  http://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf

  „not invoke freedom of religion to justify discrimination against girls and practices such as forced and early marriages”

  „Nie wzywać do wolności w religii do usprawiedliwiania dyskryminacji wobec dziewczyn i praktyk takich jak wczesne i przymusowe małżeństwa..”

  Ponadto Komitet CEDAW [GENEVA (5 November 2014)] stwierdza:
  „Szkodliwe praktyki są często uzasadnione powołując się na zwyczaje społeczne, religijne i wartości, często osadzone w patriarchalnych kulturach i tradycji. Są one głęboko zakorzenione w tym zakresie postawy kobiet i dziewcząt są jako gorsze od mężczyzn i chłopców.
  Są one również często stosowane jako środek „ochrony” jako honor dla kobiet, dzieci i ich rodzin, jak również dla kontrolowania wyborów i wyrażenia kobiet, w szczególności ich seksualności ”
  Violeta Neubauer
  „Musimy też przyznać, że chłopcy również cierpią z powodu szkodliwych praktyk oraz że mężczyźni i chłopcy mają kluczową rolę w ich wyeliminowaniu”
  Hiranthi Wijemanne.
  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15250&LangID=E

  Polubienie

  1. No i czego Pan chce tym dowieść? „Że Prawo kanoniczne jest niezgodne z prawem polskim”, jak mawiała posłanka Sierakowska. Rzeczywiście minimalny wiek do zawarcia małżeństwa jest w prawie kanonicznym niski, ale o szczegółach decydują konferencje episkopatów i dlatego w Polsce obowiązuje wiek lat 18 dla kobiety i 21 dla mężczyzny dla zawarcia małżeństwa w kościele. Przypuszczalnie istnieje możliwość dyspensy.

   Kościół musi się stosować do prawa Boskiego i prawa naturalnego, a nie do pozytywnego prawa państwowego, które lada dzień może zostać zmienione poprzez większość, a w sumie poprzez lobbystów.

   Watykan powinien naszym zdaniem wystąpić ze wszystkich albo z prawie wszystkich organizacja, aby być ich arbitrem. Inaczej ponosi się odpowiedzialność za ich decyzje albo jakoś dostosowuje. Watykan to nie Kościół, Watykan to resztka Państwa Kościelnego, jak Pan z pewnością wie.

   „Wczesne, przymusowe małżeństwo” Panu ani żadnej kobiecie w Kościele nie grozi, bo nie byłoby ważne, wystąpiła by:
   a) przeszkoda wieku, jeżeli ponieżej 16 lat według aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
   b) przymus, zatem brak zgody małżeńskiej.

   Nie jest tak strasznie, jak się Panu wydaje.

   Polubienie

   1. Nie istnieje Prawo Boskie, lecz podyktowane przez lobbizm duchowieństwa (Prawo Rzymskie zawierania małżeństwa minimalnego wieku nie wywodzi się od Boga, ani od Pisma Św.), które zmieniają zasady wpierw 14 lat dla chłopców i 12 lat dla dziewczynek, gdy podniesiono we Włoszech wiek inicjacji seksulanej z 12 lat na 14 lat, wówczas ustalono 16 lat dla chłopców i 14 lat dla dziewczynek. Więc masz za idiotów aby pisać o Prawie Boskim? Zgodnie z zasadą Bóg nie nakazywal do nadużyć seksualnych dzieci, Stolica Apostolska to nie Bóg! Stolica Apostolska ma się wytłumaczyć z przemocy praw dziecka. Teraz konferencje episkopatow będą sie tlumaczy w ONZ za naruszenia!

    Polubienie

   2. @ marian

    Wiadomo, że prawo rzymskie wpłynęło na formowanie się prawa kanonicznego i wszelkiego innego. Tego się uczy nie pierwszym roku prawa, podobnie jak minimalny wiek lat 12.

    I o co ta amantura? Czy Pan zawarł małżeństwo w wieku 14 lat? Nigdzie w katolickim kościele.

    Kan. 1083 § 1. Nie możee zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem 16 roku życia i kobieta przed ukończeniem 14 roku.

    § 2. Konferencja Episkopatu ma prawa ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa.

    Zatem ważne jest i przedtem, ale chodzi o godziwość. W dawnym kodeksie wiek był rzeczywiście niższy, ale to są granice minimalne, a nie obowiązkowe.

    Pan pomylił ten blog chyba z „Nie” Urbana, albo „Fakty i mity”, czy jak się one nazywają. Ton Pana też się nam nie podoba i dlatego na tym blogu już Panu dziękujemy.

    Polubienie

   3. Prawo Kanoniczne art.1083 par.1 jest niezgody z Konwencją Praw Dziecka (gdzie istnieje na całym świecie nawet w Stolicy Apostolskiej) z art.1 i art.2!

    Polubienie

   4. Kodeks kanoniczny obowiązuje na całym świecie, też w Afryce czarnej i dlatego ten wiek. Niech Pan napisze do Franciszka i się poskarży, to napewno zmieni.

    Z Bogiem.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.