Wprowadzenie do cyklu „Kościół i Asmodeusz” Don Pietro Leone. C. Erotyzacja Gaudium et Spes.


Diabeł jest nieocenionym pomocnikiem w spełnianiu woli Bożej, bo dokładnie swoim działaniem ukazuje, co czynić należy. I tak niniejszy wpis poświęcony numerom 48 i 49 Gaudium et Spes pisany jest po raz wtóry, gdyż napisany i sformatowany zniknął dziwnie z bloga, na którym został umieszczony. Don Pietro Leone ubolewając nad erotyzacją posoborowego nauszania Kościoła słusznie przytacza właśnie końcowy dokument Soboru Gaudium et Spes, będący między innymi owocem działalności Karola Wojtyły, gdzie znajdujemy ciekawe odejście od nazewnictwa i ujęcia tradycyjnego etyki seksualnej, jak i wielką nieostrość pojęć. Z pewnością Gaudium et Spes stanowi prekursora Amoris Laetitia, jeśli chodzi o zbędność, rozwlekłość, mglistość, rozmazanie pojęć, przegadanie i nie wiadomo co. Piszący te słowa czytał w roku 2012, to jest w okresie zerwania rokowań FSSPX z Watykanem, dowcipne zdanie, w którym ktoś stwierdził, że żądanie uznania wszystkich postanowień Vat. II jest nierealne, bo on osobiście nie spotkał nikogo, kto by przeczytał całe Gaudium et Spes, więc nikt tak naprawdę wszystkich postanowień Soboru nie uznaje, bo ich nie zna. Piszący te słowa Gaudium et Spestakże w całości nie przeczytał, bo jakoś mu się zawsze oczy zamykają i z pewnością o to autorom tegoż dokumentu chodziło. Ann Barnhardt i Steven Skojec rozmawiając, w którymś z podcastów na onepeterfive stwierdzili, że dokumenty Soboru, porównane z Magisterium przedsoborowym, są rozwlekłe, źle napisane, wieloznaczne (buzzwords) i nie mówią nic, stanowiąc, nasze określenie, gumę do żucia dla intelektu. Jes to to prawda, a dotyczy to szczególnie Gaudium et Spes, które zdaje się nie do przebrnięcia, a które każdy odczyta inaczej, podobnie jak AmorisLaetitia. I tak odnośnie „miłości małżeńskiej”, to jest copula carnalis, w Gaudium et Spes 48 czytamy:

 

[…]

Reszta na blogu dla abonentów.

Reklamy