Polecane

Jak zalogować się na blog dla abonentów?


Co jakiś czas mamy wrażenie, że niektóre osoby naprawdę rozpaczliwie próbują zalogować się na blog dla abonentów, co im się niestety nie udaje.

Dlaczego?

  1. Być może nie czytają instrukcji obsługi zawartej tutaj. 
  2. Być może nie chcą przeznaczyć aż 10 złotych miesięcznie na ten cel.
  3. Być może cały proces logowania się tam ich intelektualnie i technicznie przerasta.

Na to odpowiadamy:

Trudno.

Powyższy blog był latami dostępny zupełnie bezpłatnie, a wspierało go finansowo aż pół promila (sic!) to jest 0,05% czytelników, a część niewspierająca była tak bezczelna, pozdrawiamy wiadome panie i panów, że blog został odłączony.  Piszący  te słowa stwierdził, że nie jest dłużej wolą Bożą, by rozdawał on trudy swojej pracy za darmo, jak treści bloga i znajdujące się na nim tłumaczenia, gdyż:

a. nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia,

b. musi skąd inąd generować zyski,

c. by ludzi za darmo ubogacać,

d. którzy tego nie doceniają

e. jego samego również nie

f. i w dodatku są bezczelni.

I dlatego wszystkim, którzy chcieliby czytać materiały bloga zamkniętego podajemy raz jeszcze krótko zasadę postępowania:

  1. Na konto wpłacić
  2. Redakcji o tym napisać podając nazwisko i nick, pod którym się logujemy
  3. Poczekać na przełączenie.

Jak nie, to nie. Istnieją piękne darmowe blogi jak np. ten, któremu nasze istnienie zawdzięczamy.

Poza tym można udać się w kwestiach poradnictwa teologicznego do

  • swojego księdza proboszcza, kapłana, który odprawia za darmo,
  • kapłana-wykładowcy teologii, który pracuje i uczy za darmo,
  • swojego biskupa, który już naprawdę nie ma żadnych dochodów i żyje za darmo.

Przedstawić im tę samą argumentacje, którą stosujecie Państwo do tego bloga i poczekać na ich reakcję.

Szczęść Boże!

 

 

 

Reklamy

Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania


Angels

Szczęśliwość wieczna aniołów w niebie, ich zadania oraz cześć im należna.

I. Aniołowie, którzy zwycięsko prześli próbę zostali natychmiast nagrodzeni szczęśliwością wieczną (sententia certa).[1]

Pismo Święte mówi, iż aniołowie już oglądają Boga (Mt 18,10), czyli mają udział w tym, na czym polega szczęśliwość wieczna. Według Hbr 12,12 aniołowie tworzą rzeszę otaczającą Boga w niebieskim Jeruzalem. Także w widzeniach prorockich (Iz 6,6; Ez 1; Dan 7; Ap 5,11; 7,11) aniołowie ukazują się w bezpośredniej bliskości Boga.

Czytaj dalej!

Zarys angelologii. (11 z 23). Stan pierwotny aniołów i ich próba.


Angels

I. Bóg podniósł wszystkie anioły do stanu nadprzyrodzonego, tj. dał im nadprzyrodzony cel wizji uszczęśliwiającej jak i środki do osiągniecia tego celu poprzez łaskę (sententia certa).

1. Magisterium Kościoła:

Pius V. oświadczył w roku 1567 przeciwko Bajusowi, iż aniołowie nie mogli zasłużyć sobie na szczęśliwość wieczną naturalnymi dobrymi uczynkami i dlatego szczęśliwość wieczna była dla nich nie tylko nagrodą, lecz także łaską (DH 1901 sq). Zatem łaską zostali powołani do nadprzyrodzonego celu, który znajduje się powyżej możliwości ich anielskiej natury.

Czytaj dalej!

Zarys angelologii. (10 z 23). Wola aniołów.


Angels

IV. Wola aniołów

1. Aniołowie mają wolną wolę (sententia certa).

Wolność woli jest koniecznym następstwem duchowego poznania, jak pisze św. Tomasz (IIae, q. 59 a. 1 et 3). Jest ona również warunkiem koniecznym dogmatu o upadku złych duchów i o ich karze (Augustyn, De civ. Dei XXII, 1).  Pismo Święte przypisuje aniołom czyny etyczne, czyli związane z rozumem i wolną wolą (np. Ps 102,20; Łk 15,7; 1 P 1,12; 2 P 2,4). Zatem wynika z tego, że aniołowie muszą mieć wolę i to wolną wolę, gdyż w przeciwnym razie nie byłyby zdolne do czynów etycznych, to jest dobrych lub złych.

Po próbie aniołów wydaje się, iż miłość Boga i miłość własna aniołów nie jest już pod każdym względem wolna, w tym znaczeniu, że po próbie aniołów nie jest możliwe, by dobry anioł nie mógł z natury swojej nie kochać Boga. Miłość ta jest naturalna w tym względzie, że wypływa ona z natury anioła i dlatego jest ona quoad specificationem, t.j. „odnośnie specyfiki” konieczna z natury, czyli miłość ta jest konieczna ze względu na „specyfikę lub specyficzność” anioła (Podobnie jak miłość matki do dziecka jest czymś naturalnym, jest miłością naturalną, związaną ze zmianami hormonalnymi, a nie aktem miłości nadprzyrodzonej). Anioł podczas próby raz wybrał Boga raz na zawsze, co stanowi teraz niejako jego naturę, ponieważ anioł nie może dostrzec ani sam w sobie ani w Bogu czegoś, co zasługuje na nienawiść (Ia Iae, q. 60 a. 3 et 5). Kwestia, czy miłość ta quoad exercitum , t.j. „odnośnie wykonywania” także jest wolna, jest przedmiotem teologicznych sporów. Chodzi o to, czy anioł jest wolny w wyborze swoich czynów ku zwiększeniu chwały Bożej, np. objawić się NMP czy komuś innemu i za każdym razem się na to decyduje, czy też nie. Większość teologów opowiada się za tym, że także w tym względzie występuje tutaj konieczność wynikająca z anielskiej natury,[1] bo inaczej Pan Bóg musiałby za każdym razem anioła pytać, dodatek nasz.

Czytaj dalej!

Zarys angelologii. (9 z 23). Poznanie aniołów (ii).


Angels

2. Poznanie aniołów jest czysto duchowe.

Poznanie aniołów odpowiada ich naturze i dlatego jest czysto duchowe.

„Aniołowie poznają samych siebie, jak podaje św. Tomasz, poprzez własną substancję, która udziela im obrazu poznania (IaIae q. 56 a. 1)”,

skoro aniołowie poznają poprzez same formy, jak uczy scholastyka. Co to znaczy? Ja nie poznaję sam siebie poprzez moją formę, ale poprzez czynności. Aby wiedzieć jak wyglądam muszę spojrzeć w lustro, obejrzeć zdjęcia lub zapytać innych, jeżeli jestem np. w dżungli. Aby poznać moje myśli muszę je przedtem pomyśleć, aby poznać moje czyny je uczynić etc. Poznaję zatem zarówno sam siebie, jak i innych, względnie wszystko inne ex effectibus, zatem ze skutków. Nie wiem, czy dana książka jest dobra lub teoria matematyczna spójna, dopóki tej książki nie przeczytam, a teorii nie zrozumiem. Anioł natomiast poznaje wszystko inne poprzez ich formy, które różną się od ich substancji. Jak to konkretnie wygląda, tego dokładnie nie wiemy i trzeba by jakiegoś anioła, tyle że prawdziwego zapytać, o ile nam odpowie. Jednakże aniołowie, o czym już nieco pisaliśmy,

„nie są zdani na poznawanie ze skutków (ex effectibus) jak ludzie, zatem nie muszą poznawać istoty rzeczy na podstawie zjawisk, ani też tworzyć pojęcia na drodze abstrakcji, gdyż Bóg obdarzył władzę poznawczą aniołów w momencie ich stworzenia tzw. pojęciami konnaturalnymi i dał im od początku habitualnie skończone poznanie (scientia indita).”[1]

I o co tutaj chodzi? O to, że ja chcąc rozumieć o co np. w teorii względności Einsteina chodzi, muszę studiować oraz zrozumieć jakie drogi i procesy dowodowe związane są z końcową formułą e = mc2. Anioł natomiast wie od razu wszystko, gdyż ma od początku pełen stan wiedzy np. profesora fizyki, który naprawdę wie, o co w tym wszystkim chodzi. Zatem anioł/demon do egzaminu uczyć się nie musi i od razu wszystko wie.

Co ciekawe ludzie zaangażowani w okultyzm twierdzili, że mieli właśnie takie poznanie wiedzieli nadnaturalnie wiele lub wszystko, a po egzorcyzmie lub nawróceniu te zdolności paranormalne ustąpiły. Św. Tomasz z Akwinu pisze, że

„anioł może bez problemu swoją wiedzę aktualizować i poznawać wszystko to, co nie przynależy do wyższego porządku poznania, jakie jest w swojej istocie.” (Ia Iaeq. 55 n. 1.2)

Zatem anioł jest na bieżąco z postępem techniki, o ile nie widzi tego ponadczasowo, nasza koncepcja. Ponieważ istnieją hierarchie anielskie, toteż przyjąć trzeba, że aniołowie wyższego rzędu wiedzą więcej niż aniołowie niższego rzędu, nasza opinia teologiczna, zgodna z Pseudo-Dionizym Areopagitą.  Dotyczy to chyba też aniołów upadłych, upadłe z wyższego chóru wiedzą więcej i są bardziej szkodliwe niż te z niższego chóru. Ponieważ Bóg znajduje się powyżej porządku bytu aniołów, dlatego też przyjąć trzeba, iż aniołowie, jak twierdzi św. Tomasz, mają jedynie pośredni ogląd Boga, to znaczy, iż ogląd Boga czerpią z kontempacji samych siebie i innych dzieł Boga. (IaIae q. 56 a. 3).

Pismo Święte mówi o języków aniołów (1 Kor 13,1; Iz 6, 3; Dan 8, 16; Zach 2,3; Jud 9), co rozumieć trzeba tak, iż jeden anioł komunikuje drugiemu aniołowi drogą wolnego aktu woli swoje myśli tak, iż drugi anioł jego myśli „ogląda”.[2]

Rzeczywiście ten dział angelologii to dział czystej teologicznej spekulacji zależnej od przyjętych filozoficznych przesłanek, są to zatem notae theologiae od j) w dół. Oczywiście autorytet św. Tomasza jest wielki, a jego sytem najbardziej spójny, ale także nawet on na wszystkie pytania nie odpowiedział, bo zmarł mając jedynie 49 lat, przypuszczalnie z przepracowania. Z praktycznego punktu widzenia dociekliwość angelologiczna ma podłoże albo psychiatryczne albo podłoże opętania. My tutaj niestety jeszcze te kwestie zgłębiać musimy, chociaż raczej niechętnie, a czynić to będziemy po to, by pomóc ludziom wiedzą teoretyczną, którzy bliższą znajomość z aniołami upadłymi zawarli i są opętani albo dręczeni. Jednakże jeszcze raz przypominamy, że w dziedzinie angelologii praktycznej, o ile można ją tak określić, obowiązujących orzeczeń dogmatycznych nie ma i naprawdę mało kto się tym solidnie, fachowe, rzetelnie i prawowiernie zajmował, bo zawsze były ciekawsze tematy.

[1] Diekamp-Jüssen, 377.

[2] Tamże, 377.

Zarys angelologii. (8 z 23). Poznanie aniołów (i).


Angels

III. Poznanie aniołów

1. Poznanie aniołów jest bardzo doskonałe.

Przedstawiając wniosek na samym początku poznanie aniołów jest dużo mniej doskonałe niż poznanie Boga, jednak dużo bardziej doskonałe niż poznanie ludzi. Chrystus mówi, że nawet aniołowie nie znają godziny Sądu Ostatecznego (Mt 24, 36), więc wszystkiego nie wiedzą. Aniołowie u tronu Boga (Ap 4, 6-8) posiadają jednak poznanie przewyższające wielokrotnie wszelkie możliwe poznanie ludzkie, co symbolizują oczy rozsiane na ich ciele i skrzydłach. Z powodu duchowości aniołów ich poznanie nie jest żadną materią związane, gdyż niematerialność jest, zdaniem Akwinaty, źródłem poznanie duchowego, im bowiem poznanie jest bardziej niezależne od materii, tym bardziej jest ono doskonalsze (Ia Iae, q. 14 a. 1; De verit. Q. 2 a. 2)

Czytaj dalej!

Zarys angelologii. (7 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (iv).


 Angels

2.    Trwanie aniołów jest względnie pozbawione następstwa.

Poprzez następstwo (sukcesję) rozumiemy tutaj to, że po odcinku A, następuje nietożsamy z A odcinek B, a po nim odcinek C etc. Pojęcie następstwa czasowego ma swoje oparcie w teorii czasu Arystotelesa, który przynajmniej do fizyki Newtona jest ogólnie przyjęta, iż czas to

„różnica ruchu pomiędzy przedtem i potem”.

Jak widzimy definiensem czasu jest ruchu, a ruchu czas i dlatego redefinicji jednego podlega redefinicja drugiego. Wracając do aniołów to trwanie ich nie jest całkowicie pozbawione sukcesji, skoro miały one początek w czasie lub w sui generis czasie, skoro zostały stworzone i był „czas” lub okres, kiedy ich nie było. Ponieważ pytanie:

„A jaki czas był przed czasem?”

pojawia się ze strony co dociekliwszy studentów, na co księża-profesorowie odpowiadają

Czytaj dalej!